Sähköpari on luotettava kumppani.

Sähkö- ja teleurakoitsija-alaa säätelevä tilaajavastuulaki edellyttää alan toimijoilta jatkuvaa raportointia. Lain mukaan toimittajien tulee antaa työn tilaajalle mm. ennakkoperintä-, työnantaja-, kaupparekisteri- ja alv-rekisteriotteet. Lisäksi täytyy tehdä selvitykset verojen maksamisesta sekä antaa todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja edellä mainittujen maksujen suorittamisesta. Selvitys pitää antaa myös siitä, mitä työehtosopimusta sovelletaan. Kaikkien raporttien tulee olla ajantasaisia, ja ne täytyy antaa työn tilaajalle (yleensä pääurakoitsijalle ja tai isommalle aliurakoitsijalle) neljä kertaa vuodessa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Sähköpari Oy on mukana Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -ohjelma on toimittajille tarkoitettu palvelu. Luotettava Kumppani -ohjelma hoitaa toimittajan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen eri rekistereistä.

Lisätietoja: www.tilaajavastuu.fi