Teollisuuspalvelut

Toteutamme teollisuuden kunnossapitopalvelut ammattitaidolla paikallisesti asiakkaan luona.

  • paloilmoitinjärjestelmät
  • savunpoistojärjestelmät
  • turvavalaistus, poistumistievalaistus
  • sähkölaitteiden huollot (jakelu, toimilaitteet)
  • teollisuusrakennusten kiinteistötekniikka (LVISKA)
  • teollisuuskiinteistöjen säätö-, ohjaus- ja valvontajärjestelmät
  • kameravalvontajärjestelmät
  • kulunvalvontajärjestelmät
  • tele- ja antennijärjestelmät
  • kunnossapidon toimintamallien kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa

  
SahkopariOy_teollisuushuolto2022_A4.jpg